Nombres y apellidos / Full name
DANIELA MARCELA GAVIRIA AREIZA
Tipo de identificación / ID Type
CC
Número de identificación / ID Number
1007121308
Datos de vacunación / Vaccination detail

Dosis / Number
Lote / Vaccine batch
213A21A
Vacuna / Vaccine
JANSSEN PHARMACEUTICA
Centro Vacunador / Administering Centre
BARBACOAS E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
Fecha de aplicación / Date of Vaccination
2021-07-15
País de vacunación / Country of Vaccination
CO-Colombia